Customer Service Matters

When you

We will

Want to see a show Provide a programme that reflects the diverse needs of the community
Visit Rhyl Pavilion Theatre Ensure staff provide an efficient service to customers and are polite, friendly and helpful
Visit Rhyl Pavilion Theatre Ensure that facilities are maintained to a high standard of cleanliness at all times
Want information from Rhyl Pavilion Theatre Provide accurate information and promotional material about our work through printed literature/seasonal brochure and our Box Office
Book tickets for a show Provide a simple, efficient booking process through our Box Office and via our website

Anything else you want to tell us?

Let us know what we do well or how we can improve our service.

your.voice@denbighshire.gov.uk

01824 706101

DCC_logo_CMYK

Pan fyddwch chi yn

Byddwn ni yn

Eisiau gweld sioe Yn cynnig rhaglen sy’n adlewyrchu anghenion amrywiol y gymunedol
Yn ymweld â Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl Yn sicrhau bod staff yn cynnig gwasanaeth effeithiol i gwsmeriaid a’u bod yn gwrtais, cyfeillgar ac yn barod i helpu
Yn ymweld â Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl Yn sicrhau bod y cyfleusterau’n cyrraedd safon uchel o lanweithdra bob amser
Eisiau gwybodaeth gan Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl Yn rhoi gwybodaeth gywir a deunydd marchnata ynglŷn â’n gwaith yn ein cyhoeddiadau print /taflen Tymhorol, ein swyddfa docynnau a’n deunydd print
Yn archebu tocynnau ar gyfer sioe Yn cynnig proses archebu effeithiol drwy ein swyddfa docynnau a’n gwefan.

Ydych chi eisiau dweud rhywbeth wrthym?

Rhowch wybod i ni beth rydym yn ei wneud yn dda neu sut y gallwn wella ein gwasanaeth.

eich.llais@sirddinbych.gov.uk

01824 706101

DCC_logo_CMYK

Announcements
Filter Shows by Genre