23 Hydref 2020 7.30pm Rhyl Pavilion
 • Info / Gwybodaeth

  Prisiau Tocynnau: £39.50, £37 ddim consesiynau

  Mae 10cc wedi cyhoeddi taith 25 sioe o amgylch y DU yn yr hydref 2020 pan fyddant yn perfformio’r caneuon adnabyddus a’u hamlygodd fel un o’r bandiau mwyaf dylanwadol a dyfeisgar yn hanes cerddoriaeth boblogaidd.

  Yn nodi 45 o flynyddoedd ers rhyddhau’r sengl I’m Not In Love, a ddringodd i blith y 5 record sengl uchaf yn y siartiau mewn 10 gwlad ac a arweiniodd at albwm Rhif 1 yn yr Unol Daleithiau, bydd eu taith yn 2020 yn dechrau yn Carlisle Sands Centre ddydd Iau, 8 Hydref.

  Dan arweiniad cyd-sefydlydd y grŵp, Graham Gouldman, edmygir y band celf-pop am eu gallu i saernïo caneuon celfydd ac unigryw sydd hefyd yn llwyddo’n fasnachol, gydag un ar ddeg sengl wedi cyrraedd y 10 uchaf yn y siartiau a dros 15 miliwn albwm wedi’u gwerthu yn y DU yn unig.  Mae’r band hefyd wedi cael tair sengl Rhif 1 – Rubber Bullets, Dreadlock Holiday ac I’m Not In Love.

  Mae’r band yn cynnwys Gouldman (bas, gitâr, llais), Rick Fenn (gitâr flaen, bas, llais), Paul Burgess (drymiau, offerynnau taro) – y ddau wedi bod gyda’r band ers canol y 70au, a Keith Hayman (allweddellau, gitar, bas, llais) a Paul Canning (llais, offerynnau taro, gitâr ac allweddellau).

  Ers sefydlu’r band ‘byw’ diweddaraf, mae 10cc wedi teithio’n fyd-eang gan berfformio yn Awstralia, Japan, Gwlad yr Iâ, Seland Newydd ac ar draws y DU ac Ewrop. Maen nhw wedi perfformio yng Ngŵyl yr Haf yn Hyde Parc a gwerthwyd pob un o’r 5200 sedd ar gyfer eu sioe yn y Royal Albert Hall o flaen llaw y llynedd.

  Mae’r blynyddoedd diweddar wedi bod yn rhai prysur i Graham Gouldman.  Nid yn unig y mae 10cc yn mwynhau llwyddiant cynyddol o amgylch y byd, mae’r gydnabyddiaeth o’i gyraeddiadau ef fel artist yn ei rinwedd ei hun hefyd yn tyfu.

  Cododd proffil Gouldman eto fyth yn 2018 pan gafodd ei wahodd gan Ringo Starr i ymuno â’i All Starr Band ar daith o amgylch Ewrop a’r Unol Daleithiau gyda thair o ganeuon 10cc yn rhan o’r sioe.

  Mae 2020 yn argoeli i fod yn flwyddyn lwyddiannus arall i 10cc wrth i’r band fynd â’u sioe fyw ysbrydoledig yn ôl ar y lôn i berfformio’u caneuon fythol boblogaidd a mwy, a hynny bob amser gydag elfen o’r annisgwyl.

   

  Book your pre-theatre meal
  Book Tickets

 • Tickets / Tocynnau

  £39.50, £37 ddim consesiynau

 • Schedule

  Dydd Gwener 23 Hydref, 2020 am 7.30pm

 • Location / Lleoliad

Register Now

Register Now

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google