Gwledd o Adloniant / Entertainment Feast

Dydd Sadwrn 3 Mawrth 11:00yb a 6:30yh, Dydd Sul 10:30yb a 6:00yh

 

Perfformiadau: Dydd Sadwrn 3 Mawrth 11:00yb a 6:30yh, Dydd Sul 10:30yb a 6:00yh

Prisiau

1 sesiwn / 1 session – £10

Tocyn diwrnod (Ar gyfer y 2 sesiwn ar yr un diwrnod)/ Day ticket  (For the 2 sessions on the same day) £16

Tocyn gala (Ar gyfer y 4 sesiwn) / Gala ticket (For all 4 sessions) £30

Disgrifiad:

Gwledd o Adloniant / Entertainment Feast

Gadewch i’r CFfI eich diddanu / Let the YFC entertain you

3 & 4 Mawrth / March 2018

 Dewch i gael eich diddanu gan aelodau’r CFfI o bob cwr o Gymru wrth iddynt lwyfannu perfformiadau Pantomeim a’r llwyfan Thear y Pafiliwn, Rhyl.

Come and let YFC members from across Wales entertain you as they stage Pantomime performances at The Pavilion Theatre, Rhyl.

Mae’r digwyddiad yma yn un o uchafbwyntiau calendr CFfI Cymru ac fe fydd yn sioe wych o dalentau’r CFfI.

This event is one of the highlights of the Wales YFC calendar and will be a showcase of YFC talents.

Dydd Sadwrn 3 Mawrth / Saturday 3 March Perfformiadau Saesneg / English Performances

11.00yb/am – Perfformiadau gan / Productions by Sir Gâr / Carmarthenshire, Maesyfed / Radnor, Maldwyn / Montgomery, Brycheiniog / Brecknock

6.30yh/pm – Perfformiadau gan / Productions by Gwent, Morgannwg / Glamorgan, Sir Benfro / Pembrokeshire

Canlyniadau / Results

Dydd Sul 4 Mawrth / Sunday 4 March Perfformiadau Cymraeg / Welsh Performances

10.30yb/am – Perfformiadau gan / Productions by Maldwyn / Montgomery, Ynys Môn, Meirionnydd

6.00yh/pm – Perfformiadau gan / Productions by Sir Benfro / Pembrokeshire, Ceredigion, Sir Gâr / Carmarthenshire

Canlyniadau / Results

 

CFfI Cymru yw’r mudiad blaenllaw i ieuenctid yng nghefn gwlad Cymru ac mae’n darparu amryw o gyfleoedd i aelodau drwy gydol y flwyddyn, am wybodaeth bellach ewch i www.yfc-wales.org.uk

Wales YFC is the leading rural youth movement in Wales and provides members with various opportunities through the year, for further information please go to www.yfc-wales.org.uk

Announcements
  • NOW OPEN - 1891 Restaurant A contemporary and stylish first floor restaurant and bar located on the waterfront at the Pavilion Theatre in Rhyl. To book call 01745 330000 or email 1891@denbighshire.gov.uk www.1891rhyl.com


Filter Shows by Genre