Local Accommodation

   This information does not constitute a recommendation.

Please Note: All prices quoted are for guidance only and are subject to change. For information on other places to stay, please call Rhyl Tourist Information Centre on 01745 344515.

Hotels Within Walking Distance

The Pier Hotel

23 East Parade, Rhyl, LL18 3AL (01745) 350280 From £25.00 per person. Special Rates available for theatre cast and crew, quote “Pav Performers” when booking. Pavilion Theatre customers have 10% discount on production of seating ticket.

Kensington Hotel

East Parade, Rhyl, LL18 3AG (01745) 331868 From £30.00 per person

The Westminster Hotel

11-12 East Parade, Rhyl, LL18 3AH (01745) 342241 Room Only – Singles from £40, Twin/Double from £60, Family Rooms £70/£80 depending on size. Breakfast £7.50 per adult, £5 per child (5-15 years) free for theatre patrons staying 2 or more nights – Excluding Sat/Sun/Bank Holidays.

Hotels Requiring Transport

The Beaches Hotel Beach Road East, Prestatyn, LL19 7LG (01745 853072) The only hotel on the North Wales coast with direct beach access. Special Rate available for theatre cast and crew. Hotel Rooms available from £70.00 per night, alternative accommodation available from £50.00 per night. www.thebeacheshotel.com
Oriel House Hotel

Upper Denbigh Road, St. Asaph, LL17 0LW (01745) 582716 From £65.00 to £199.00

The Dyserth Falls Resort

Dyserth, LL18 6DX (01745) 570078. reception@dyserthfallsresort.com Room only from £25.00 per person per night (hotel or self catering accommodation)

www.dyserthfallsresort.com

Talardy Hotel

The Roe, St. Asaph, LL17 0HY (01745) 799314 Doubles: £80 Family Rooms: £95 including breakfast

The Kinmel Arms

St. George, LL22 9BP (01745) 832207 From £115.00 per night

Bach Y Graig

Tremeirchion, St. Asaph, LL17 0UH (01745) 730627 From £38.00 per night. Self catering (6 persons) weekly or 3 night minimum from £380 to £795 in peak season.

Premier Inn

Castle View Retail Park, Marsh Road, Rhuddlan (0871 527 8932) No set room rate – please call for current prices. Premier breakfast £8.25 continental breakfast £5.15

premierinn.com

Guest Houses Within Walking Distance

Family House (directly opposite the Theatre)

61  East Parade, Rhyl, LL18 3AP (01745)407603 / 07748986188 £25 p.p.p.n. for a double room and discounted rates for theatre cast for extended periods of time.  Room only but facilities to make own breakfast.

The Bexley

8 Conwy Street, Rhyl, LL18 3ET (01745) 350048 e-mail: bexleyguesthouse@btconnect.com  Single Night £30 p.p.p.n with breakfast, £25 p.p.p.n room only. 1 week stays 5-7 nights, room only with use of Fridge/Freezer, toaster & microwave. Single Room En-Suite £25 per night, Double Room En-Suite £30 per night (single occupancy). Twin Room En-Suite £25 p.p.p.n.

 
The Promenade
38 Marine Drive, Rhyl, LL18 3AY (01745) 334444 e-mail: info@thepromenaderhyl.co.uk  www.thepromenaderhyl.co.uk From £25 p.p.p.n. WTB 4 Star
Self Catering Accommodation
Ocean View Seafront Luxury Apartments
43 East Parade, Rhyl, LL18 3AW (01745) 351671 www.ocean-view-rhyl.co.uk Apartments (min. of 2 nights) from £70 – £90 per night.  Studios from £50 per night.
Vale View Cottages
72 Meliden Road, Prestatyn, LL19 9SE (01745) 887966/0773 955 6128 www.valeviewcottages.co.uk Coach House – sleeps 4 from £275 – £550 per week The Stables – sleeps 5 from £300 – £575 per week Short breaks also available.
Talacre Beach Holiday Home Park

Station Road, Talacre, Flintshire, North Wales. CH8 9RD. 01745 858000.

Visit the Talacre Beach Holiday Home Park Website

Holiday lodges and static caravans available, some with Hot Tubs. 5 star rated facilities.

 

Find hotels near Pavilion Theatre Rhyl at concerthotels.co.uk

Nid yw’r wybodaeth hon yn gyfystyr ag argymhelliad.

Dalier Sylw: Darperir yr holl brisiau fel canllaw yn unig a gallant newid. I gael gwybodaeth am leoedd eraill i aros, ffoniwch Ganolfan Groeso’r Rhyl ar 01745 344515.

Gwestai o fewn Pellter Cerdded

Gwesty’r Pier

23 Rhodfa’r Dwyrain, Y Rhyl, LL18 3AL (01745) 350280 O £25.00 y pen. Cyfraddau Arbennig ar gael i gastiau a chriwiau’r theatr, dyfynnwch “Pay Performers” wrth archebu. Caiff cwsmeriaid Theatr y Pafiliwn ddisgownt o 10% wrth ddangos tocyn ar gyfer sedd.

Gwesty Kensington

Rhodfa’r Dwyrain, Y Rhyl, LL18 3AG (01745) 331868 O £30.00 y pen

Gwesty Westminster

11-12 Rhodfa’r Dwyrain, Y Rhyl, LL18 3AH (01745) 342241 Ystafell Yn Unig – Ystafelloedd Sengl o £40, Ystafell i Ddau / Ystafell Ddwbl o £60, Ystafelloedd i Deuluoedd £70/£80 gan ddibynnu ar y maint. Brecwast £7.50 y pen i oedolion, £5 y pen i blant (5-15 oed) am ddim i gwsmeriaid y theatr sy’n aros am 2 noson neu fwy – Ac eithrio Sad/Sul/Gwyliau Banc.

Gwestai Lle Mae Angen Cludiant

Gwesty’r Beaches Beach Road East, Prestatyn, LL19 7LG (01745 853072) Yr unig westy ar arfordir Gogledd Cymru gyda mynediad uniongyrchol i’r traeth.  Cyfradd arbennig ar gael ar gyfer cast a chriw’r theatr. Ystafelloedd Gwesty ar gael o £70.00 y noson, llety amgen ar gael o £50.00 y noson. www.thebeacheshotel.com
Gwesty Tŷ’r Oriel

Ffordd Uchaf Dinbych, Llanelwy, LL17 0LW (01745) 582716 O £65.00 i £199.00

The Dyserth Falls Resort

Dyserth, LL18 6DX (01745) 570078. reception@dyserthfallsresort.com Ystafell yn unig o £25.00 y pen y noson (gwesty neu lety hunanarlwyo)

www.dyserthfallsresort.com

Gwesty Talardy

The Roe, Llanelwy, LL17 0HY (01745) 799314 Ystafelloedd Dwbl: £80 Ystafelloedd i Deuluoedd: £95 gan gynnwys brecwast

The Kinmel Arms

Llansan-Siôr, LL22 9BP (01745) 832207 O £115.00 y noson

Bach Y Graig

Tremeirchion, Llanelwy, LL17 0UH (01745) 730627 O £38.00 y noson. Hunanarlwyo (6 o bobl) yr wythnos neu isafswm o 3 noson o £380 i £795 yn ystod y tymor brig.

Premier Inn

Parc Manwerthu Trem y Castell, Marsh Road, Rhuddlan (0871 527 8932) Dim cyfradd benodedig ar gyfer ystafelloedd – ffoniwch i gael y prisiau cyfredol. Brecwast Premier £8.25 brecwast cyfandirol £5.15

premierinn.com

Tai Llety o Fewn Pellter Cerdded

Ty Teulu

61 East Parade, Y Rhyl, LL18 3AP (01745)407603 / 07748986188

£25 p.p.p.n.

The Bexley

8 Stryd Conwy, Y Rhyl, LL18 3ET (01745) 350048 e-bost: bexleyguesthouse@btconnect.com £20.00 y pen y noson gydag ystafell ymolchi gysylltiedig

The Promenade

38 Marine Drive, Y Rhyl, LL18 3AY (01745) 334444

e-bost: info@thepromenaderhyl.co.uk www.thepromenaderhyl.co.uk O £25 y pen y noson BCC 4 Seren

Llety Hunanarlwyo

Ocean View Seafront Luxury Apartments

43 Rhodfa’r Dwyrain, Y Rhyl, LL18 3AW (01745) 351671 www.ocean-view-rhyl.co.uk Rhandai (isafswm o 2 noson) o £70 – £90 y noson.  Stiwdios o £50 y noson.

Bythynnod Vale View

72 Meliden Road, Prestatyn, LL19 9SE (01745) 887966/0773 955 6128 www.valeviewcottages.co.uk Y Cerbyty – lle i 4 o £275 – £550 yr wythnos Y Stablau – lle i 5 o £300 – £575 yr wythnos Gwyliau byr ar gael hefyd.

Parc Cartrefi Gwyliau Traeth Talacre

Ffordd yr Orsaf, Talacre, Sir y Fflint, Gogledd Cymru. CH8 9RD. 01745 858000. https://www.darwinescapes.co.uk/parks/talacre-beach-holiday-home-park/holiday-breaks/ cabanau gwyliau a charafannau statig ar gael, rhai gyda twba twym. Cyfleusterau gradd 5 seren.
Announcements
Filter Shows by Genre