Room Hire

We have a range of rooms and facilities available for seminars, conferences, meetings, wedding functions, training days and presentation evenings with catering available on request.

Contact us on 01745 332414 or email us at rhyl.pavilion@denbighshire.gov.uk for more information.

Mae gennym ystod o ystafelloedd a chyfleusterau ar gael ar gyfer seminarau, cynadleddau, cyfarfodydd, digwyddiadau priodasol, diwrnodau hyfforddi a nosweithiau cyflwyno gyda gwasanaeth arlwyo ar gael ar gais.

Cysylltwch â ni ar 01745 332414 neu anfonwch neges e-bost atom yn rhyl.pavilion@denbighshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Announcements
  • OHERWYDD GWAITH ADEILIADU MAE MAES PARCIO THEATR Y PAFILIWN AR GAU. MAE MAES PARCIO CYFAGOS AR AGOR YCHYDIG LATHENI I’R DWYRAIN YN ‘EAST PARADE’. Due to ongoing improvement works The Pavilion Theatre car park is closed. Car parking is available a short walk away on East Parade (331 spaces)


View Shows by Genre