Na, Nel!

Dydd Mercher 11 Gorffennaf am 1:30pm / Wednesday 11th July @ 1:30pm

 

Perfformiadau: Dydd Mercher 11 Gorffennaf am 1:30pm

Prisiau Tocynnau: Oedolion £10, consesiwn £7, Ysgolion £7, Athrawon am ddim

Disgrifiad:

Na Nel! – sioe newydd sbon gan Arad Goch

Yn dilyn llwyddiant ‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ a ‘Diwrnod Hyfryd Sali Mali’ rydym yn falch, ac yn gyffrous iawn, yn cyhoeddi mai cynhyrchiad newydd sbon Cwmni Theatr Arad Goch fydd yn teithio Theatrau led led Cymru mis Mai i Gorffennaf 2018 fydd ‘Na, Nel!’.

Sioe lwyfan Gymraeg newydd sbon gan Meleri Wyn James ar gyfer plant 6 i 11 oed a’u teuluoedd yn seiliedig ar ei llyfrau poblogaidd ‘Na, Nel!’. Cyfres llawn straeon dwl a direidus sy’n dilyn hynt a helynt Nel, y ferch ddrygionus sy’n llawn dychymyg. Dyma eich cyfle chi i weld byd doniol, dwl, cyffrous, llawn antur Nel yn y Theatr!

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â Arad Goch ar 01970 617998 neu ebostiwch carwyn@aradgoch.org

Na, Nel! – a brand new show by Arad Goch

Following the success of ‘Do I have to wake up? / Oes Rhaid i mi Ddeffro?’ and ‘Diwrnod Hyfryd Sali Mali’ we are pleased, and very excited, to announce that Cwmni Theatr Arad Goch will be touring  Wales from May – July 2018 with a brand new production ‘Na, Nel!’.

A new Welsh-language stage play by Meleri Wyn James for 6-11 year olds and their families, based on her popular children’s books ‘Na, Nel!’. The novels follows Nel, the mischievous young girl with an exciting imagination as she faces all sorts of fun and adventures. This is your opportunity to see Nel’s crazy, funny, exciting world of adventures in the theatre!

Announcements
  • NOW OPEN - 1891 Restaurant A contemporary and stylish first floor restaurant and bar located on the waterfront at the Pavilion Theatre in Rhyl. To book call 01745 330000 or email 1891@denbighshire.gov.uk www.1891rhyl.com


Filter Shows by Genre