Ŵy, Chips A Nain

Dydd Mawrth 13 Mawrth am 10:15 y.b. a 1:30 y.p. Tuesday 13th March @ 10:15am & 1:30pm

 

Perfformiadau: Dydd Mawrth 13 Mawrth am 10:15 y.b. a 1:30 y.p.

Performance: Tuesday 13th March @ 10:15am & 1:30pm

Prisiau Tocynnau: Oedolion £8, Consesiwn £6, Ysgolion £6, Athrawon Am Ddim

Ticket Prices: Adults £8, Concessions £6, Schools £6, Teachers Free

Disgrifiad:

Ŵy, Chips a Nain

Stori deuluol a gwirioneddol hyfryd sy’n dathlu’r berthynas unigryw rhwng Nain a’i wyr. Mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain.  Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant yn selsig! Ona mae’r antur fwyaf eto i ddod… Wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn, mae Ŵy, Chips a Nain yn ddarlun gonest o bwysigrwydd cariad, cyfeillgarwch a hwyl rhwng dwy genhedlaeth wrth wynebu bywyd gyda dementia.

Cast: Gwenno Hodgkins a Iwan Garmon

Cyfarwyddwr: Iola Ynyr

Awdur: Gwyneth Glyn

Description:

Ŵy, Chips a Nain

A truly heart-warming family tale celebrating the unique relationship between grandparent and grandchild.

Guto loves spending time with his Nain. A boat trip to Ireland, picnics by the sea, semaphore flags and fairies turning children into sausages!

But their biggest adventure is yet to come…

Written by Gwyneth Glyn, Ŵy, Chips a Nain (Egg, Chips & Grandma) is an honest portrayal of love, friendship and fun between two generations when facing life with dementia.

Cast: Gwenno Hodgkins and Iwan Garmon

Director: Iola Ynyr

Announcements
  • NOW OPEN - 1891 Restaurant A contemporary and stylish first floor restaurant and bar located on the waterfront at the Pavilion Theatre in Rhyl. To book call 01745 330000 or email 1891@denbighshire.gov.uk www.1891rhyl.com


Filter Shows by Genre