Cyfeillion Theatr Pafiliwn y Rhyl

Cyfeillion y Theatr

Mae Cyfeillion y Pafiliwn yn gymdeithas benodol ar gyfer cefnogi a hyrwyddo Theatr y Pafiliwn.

Mae ei aelodaeth yn helpu arbed dros £20,000 y flwyddyn mewn costau sy’n cael ei gyflawni gan Gyfeillion sy’n gwirfoddoli mewn pob math o ffyrdd, o stwffio amlenni ar gyfer anfon drwy’r post i werthu rhaglenni sioeau.

Mae’r Cyfeillion yn darparu eitemau ychwanegol i’r theatr na fyddai’n cael eu darparu fel arall. Er enghraifft, mae’r Cyfeillion wedi darparu cadair olwyn at ddefnydd cwsmeriaid y Pafiliwn.

Mae’r Cyfeillion yn anelu at gael rhywun yn gwasanaethu desg y Cyfeillion yng nghyntedd y theatr yn y rhan fwyaf o sioeau. Bydd pwy bynnag sydd yno yn falch iawn i drafod agweddau’r Cyfeillion a’r theatr.

Costau Aelodaeth Blynyddol

  • Sengl £8
  • Cwpwl £12
  • Teulu £15

*Aelodaeth teulu: 2 oedolyn a 2 blentyn (o dan 16 mlwydd oed)

Buddion Aelodaeth

Mae bod yn un o Gyfeillion y Pafiliwn yn eich gwneud yn gymwys i sawl budd, gan gynnwys:

  • Gostyngiad o £2 ar bris tocynnau a nifer fawr o sioeau yn ystod y flwyddyn
  • Blaenoriaeth ar archebion rhai sioeau
  • Hysbysiad o flaen llaw am sioeau ar y gweill
  • Newyddlen bob Chwarter
  • Mynediad i bartïon ar ôl y sioe gyda’r cyfle i gwrdd â rhai o sêr y sioeau
  • Digwyddiadau cymdeithasol gan gynnwys ymweliadau i theatrau eraill
  • Raffl Misol

Sut ydw i’n ymuno?

Dros y Ffôn: Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01745 33 00 a thalwch gyda cherdyn debyd/credyd.

Drwy’r Post: Cliciwch i lawrlwytho’r ffurflen gais neu ysgrifennu atom gan gynnwys eich enw’n llawn, cyfeiriad, cod post a rhif ffôn, a manylion eich dewis aelodaeth (sengl, cwpwl neu deulu) ac oedran unrhyw blant a siec yn daladwy i ‘Cyfeillion Theatr y Pafiliwn’ i;

Cyfeillion Theatr y Pafiliwn
Drwy Theatr y Pafiliwn
Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl
LL18 3AQ

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google