18 Hydref 2021 - 21 Hydref 2021 amrywiol Rhyl Pavilion
 • Info / Gwybodaeth

  Prisiau Tocynnau: 

  Dydd Llun £17, dim consesiynau.
  Dydd Mawrth – Dydd Iau £25, £22 consesiynau i Bensiynwyr/ Plant £2 i ffwrdd, Grwpiau 1 o bob 10 am ddim.

  PULSE RECORDS LIMITED mewn cydweithrediad â BILL ELMS yn cyflwyno

    “A big sweeping story of real emotion”

  THE STAGE

   TAITH BREMIERE PRYDAIN O

   BY THE WATERS OF LIVERPOOL

  GAN HELEN FORRESTER

  Addaswyd gan ROB FENNAH / Cyfarwyddwyd gan GARETH TUDOR PRICE

  YN CYNNWYS CAST LLAWN SÊR O’R LLWYFAN A’R SGRÎN

  Mark Moraghan, Sian Reeves, Parry Glasspool, Lucy Dixon ac Eric Potts

  yn ymuno â Lynn Francis, Danny O’Brien, Roy Carruthers a Chloe McDonald.

  Mae By The Waters Of Liverpool, a addaswyd o’r llyfr a werthodd sawl miliwn o gopïau, yn ddrama gyfnod a osodwyd yn yr 1930au. Mae’r stori’n agor ym 1935. Mae Helen Forrester yn un ar bymtheg oed ac yn cael brwydr chwerw gyda’i rhieni am yr hawl i addysgu ei hun a mynd allan i weithio. Yn ystod y Dirwasgiad Mawr, collodd tad Helen ei ffortiwn pan gwympodd y farchnad stoc a syrthiodd y teulu i dlodi disymwth.  Gan adael nanis, gweision a bywyd dosbarth canol cysurus de-orllewin Lloegr, dewisodd Forrester Lerpwl fel y lle i gael dechrau newydd. Roedd sioc aruthrol yn aros amdanynt. Mae Helen, sy’n cael ei thynnu o’r ysgol i ofalu am ei brodyr a’i chwiorydd ieuengach wrth i’w rhieni straffaglu i ailadeiladu eu bywydau, yn cael ei thrin fel caethforwyn ddi-dâl ac mae hi ar dân i gael dianc. Erbyn 1939, a hithau’n ugain oed a Phrydain ar drothwy rhyfel, doedd hi erioed wedi ei chusanu gan ddyn. Ond mae pethau’n dechrau argoeli’n well i Helen pan mae hi’n cwrdd â morwr tal a chryf ac yn syrthio mewn cariad.

  Mae “By the Waters of Liverpool” yn cynnwys fflachiau yn ôl i gyfrolau cynnar Helen “Liverpool Miss” a “Twopence To Cross The Mersey”. Rwyf hyd yn oed wedi cynnwys stori o bedwerydd hunangofiant Helen, “Lime Street At Two”. Y ffordd hyn felly bydd newydd-ddyfodiaid i hanes Helen yn cael darlun cyflawn o’i bywyd”.

   Rob Fennah ~ Dramodydd a chyfaill i Helen Forrester.

  Awdurdodwyd yn llawn gan ystâd Helen Forrester.

  Archebwch eich pryd cyn theatr
  Archebu Tocynnau

 • Tickets / Tocynnau

  Dydd Llun £17, dim consesiynau.
  Dydd Mawrth– Dydd Iau £25, £22 consesiynau i Bensiynwyr/ Plant £2 i ffwrdd, Grwpiau 1 o bob 10 am ddim.

 • Schedule

  Dydd Llun 17 - Dydd Iau 21 Hydref, 2021 @ 7.30pm

  Dydd Mercher 20 Hydref @ 2.30pm

 • Location / Lleoliad

Video / Fideo

Register Now

Register Now

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google