09 Gorffennaf 2022 Gates 4pm Rhyl Events Arena
 • Info / Gwybodaeth

  Prisiau Tocynnau:  

  Tocyn Sefyll £54.12

  (yn cynnwys ffi archebu £2.50 a ffi pryniant £5.62 a £1 ffi elusen )

  Mae Jack Savoretti wedi partneru â War Child & PLUS1 fel bod cyfran o’r elw yn mynd i gefnogi plant a theuluoedd mewn cymunedau yr effeithir arnynt gan ryfel ledled y byd. https://www.warchild.org.uk/home

  JACK SAVORETTI

  EUROPIANA LIVE

  PLUS SPECIAL GUEST BEVERLY KNIGHT

  ARENA DIGWYDDIADAU Y RHYL  – GORFFENNAF 9 fed, 2022

  NODWCH NI CHANIATEIR BWYD A DIOD O UNRHYW FATH O’R TU ALLAN I’R ARENA DIGWYDDIADAU.

  • Mae hwn yn gyngerdd awyr agored. Paratowch ar gyfer tywydd anffafriol. Bydd y cyngerdd yn mynd yn ei flaen boed haul neu law
  • Ni fydd dodrefn picnic yn cael ei ganiatáu yn yr arena digwyddiadau
  • Uchafswm o 8 tocyn fesul archeb.
  • Ni chaniateir anifeiliaid ar y safle ac eithrio cŵn cymorth. Cynghorwch wrth brynu eich tocyn os oes angen mynediad arnoch â chi cymorth.
  • Mae hwn yn ddigwyddiad 16+, bydd angen i unrhyw dan 16 fod yng nghwmni oedolyn a thocyn dros 18 oed.
  • Mae tocynnau Llwyfan Gwylio Anabl ar gael o’r Swyddfa Docynnau.

   

  Book your pre-theatre meal
  Book Tickets

 • Tickets / Tocynnau

  Tocyn Sefyll £53.12

 • Schedule

  Dydd Gwener 8 Gorffennaf, 2022

 • Location / Lleoliad

Register Now

Register Now

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google