Telerau ac Amodau

 1. Drwy brynu tocyn dros y ffôn, yn ein Swyddfa Docynnau neu ar-lein, rydych yn cytuno i’n telerau ac amodau gwerthu.
 2. Ar ôl prynu tocynnau, ni ellir eu cyfnewid na chael ad-daliad amdanynt.
 3. Dim ond cwsmeriaid sydd â thocynnau neu e-docynnau dilys fydd yn cael mynediad i’r awditoriwm.
 4. Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer sioeau fel y’u hysbysebir. Rydym yn cadw’r hawl i gyflwyno gostyngiadau a chynigion arbennig ar unrhyw bryd ac ni ellir defnyddio’r rhain ar gyfer tocynnau sydd eisoes wedi’u prynu. Mae’n bosibl y bydd gofyn i chi ddangos prawf o gymhwyster.
 5. Rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau am unrhyw ofynion mynediad penodol os gwelwch yn dda. Dylech archebu llefydd dynodedig i gadeiriau olwyn drwy’r Swyddfa Docynnau.
 6. Oherwydd natur perfformiadau byw, mae’n bosibl y bydd amseroedd dechrau a hyd perfformiadau’n amrywio. Bydd manylion yr artistiaid, rhaglen a’r perfformiad yn gywir ar adeg eu gwerthu, ond oherwydd natur perfformiadau byw, mae’n bosibl y bydd rhai newidiadau’n anochel ac ni fydd modd cyfnewid tocynnau na chael ad-daliad amdanynt.
 7. Rydym yn gweithredu fel adwerthwr i’r tocyn hwn ar gais yr hyrwyddwr ac ni fyddwn yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golledion a ysgwyddwyd gan y prynwr pe bai’r digwyddiad, neu ran o’r digwyddiad, yn cael ei ganslo.
 8. Os caiff perfformiad ei ganslo, byddwch yn cael cynnig dyddiad newydd lle bo hynny’n bosibl, neu ad-daliad o werth y tocyn.
 9. Ar gyfer tocynnau a brynwyd drwy asiant archebu trydydd parti, bydd telerau ac amodau’r asiant archebu yn berthnasol.
 10. Ni ellir gwerthu tocynnau ymlaen am bris uwch na gwerth y tocyn. Bydd tocynnau a gaiff eu gwerthu ymlaen am bris uwch yn ddi-rym ac ni fydd y deiliad tocyn yn cael mynediad.
 11. Ni chaniateir i gwsmeriaid eistedd yn yr eiliau dan unrhyw amgylchiadau.
 12. Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad a gofyn i unrhyw ddeiliad tocyn adael y safle, a chymryd camau gweithredu i orfodi’r hawliau hyn.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google