Hygyrchedd y lleoliad

Mynediad i bobl ag anableddau:
Ar gyfer unrhyw anghenion arbennig, archebwch yn uniongyrchol gyda’r Swyddfa Docynnau fel ein bod yn gallu bodloni eich anghenion unigol. Mae croeso i gŵn tywys/ cŵn clywed.

Cyfleusterau Hygyrch:
Mae toiledau hygyrch ar gael ar bob lefel yn ein Theatr a’n Bar/Bwyty 1891

Defnyddwyr Cadair Olwyn:
Gallwn letya hyd at wyth defnyddiwr cadair olwyn yn ein Seddi Llawr.

Unigolion Byddar neu â Nam ar eu Clyw:
Mae gennym system cylch clywed ar gyfer y rheiny â nam ar eu clyw.

Hynt
Mae Theatr y Pafiliwn yn aelod o gynllun Hynt. Mae Hynt yn gynllun mynediad cenedlaethol sy’n gweithio gyda rhwydwaith o theatrau  a chanolfannau celfyddydau ar draws Cymru. Mae gan y sawl sydd â cherdyn Hynt hawl i docyn am ddim ar gyfer Gofalwr neu Gynorthwyydd Personol i berfformiadau penodol.

Parcio
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cynnig maes parcio Talu ac Arddangos gyferbyn â’r theatr gyda lleoedd parcio’n arbennig i bobl anabl. Mae lleoedd parcio anabl cyfyngedig tu allan i’r theatr hefyd.

Bydd ffioedd parcio’n gymwys rhwng 8am – 5pm. (Ar agor yn ddyddiol rhwng 7am – 12am )

Mae’n rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu, ond byddant yn cael awr o barcio’n ychwanegol at yr amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Mawrth - HydrefTachwedd - Chwefror
1 awr £11 awr 50p
4 awr £3 4 awr £1
Trwy’r dydd £4.50 Trwy’r dydd £2

Wedi methu dod o hyd i beth roeddech yn chwilio amdano? Ar gyfer ymholiadau pellach – cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau yn uniongyrchol ar 01745 33 00 00.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google